💰【6ag.shop】💰
环亚集团

环亚集团

2020-02-28 00:35:29 作者:ag环亚真人 原创

  春赏闲思

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

环亚集团 来看下吧。

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

春赏闲思【环亚集团】

春赏闲思

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

春赏闲思春赏闲思

【环亚集团】

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

春赏闲思

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

春赏闲思

【环亚集团】

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

春赏闲思春赏闲思【环亚集团】

(当前内容是原创文章,转载请联系网站管理人员,否则视为侵权。)

上篇:星彩网 下篇:环亚官方
热门推荐

环亚ag娱乐

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

……

威尼斯真人娱乐网

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

……

皇冠即时比分

春赏闲思……

明升体育

春赏闲思……

澳门大金沙

春阳解冻,迎祥瑞之佳节;惠风拂地,启青阳之芳辰。梅傲飞雪而舒蕾,柳顺肇阳以吐牙。江梅堤柳,装点春工,晴雪条风,消融严气。吾侪能以高朗襟期,旷达意兴,迥具天眼,揽景会心,便得春之妙观真趣。春阳既蒙,淑气浮空。日至阳春,具物韶丽。润草茸生,嫩条敷姿。鸟弄芳园,花明嘉畦。燕语雕梁,鱼游碧溪。况复啼莺出谷,翔蕊飞天,雨中春树,云里春山,毋令过眼而成空,当自幽赏于闲散。吾生几何,每怀不足。何不放旷烟霞,逍遥涧谷,夷犹闲雅,萧骚野趣。陶春日以熙游,籍芳草而仰瞩。可以娱神,可以散虑。从容于流离颠沛之时,漫浪于世事纷纭之际。弄花片而历乱满衣,袭花香以涵养真气。春色日异,春意日阑。莫负一岁韶华,勿违一朝春艳。优游超逸,斯乃清欢。

作者:胡石遗

……

加载更多